Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Szentek legendái képes leírás - Legenda.tlap.hu
részletek »

Szentek legendái - Legenda.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: legenda.tlap.hu » Szentek legendái
Keresés
Találatok száma - 12 db
A lovag, a püspök és Magyarország patrónusa: Szent Márton

A lovag, a püspök és Magyarország patrónusa: Szent Márton

Ekkor jött el az újbor megkóstolásának és a lúdvágásnak az ideje. Szent Márton azonban nemcsak az egyházban és a hétköznapokban kapott fontos szerepet, hanem a magyar királyok környezetében is.

A magyar szentek legendái

A magyar szentek legendái

A legenda hagyományos egyházi műfaja hármas feladatnak tesz eleget: bizonyítékul szolgál a 'szent' csodáira; megörökíti életük eseményeit; nevelő célzatú, kegyes olvasmányt szolgáltat. Ennek megfelelően elnevezései is gyakran különbözők: az acta a jegyzőkönyvszerűségre emlékeztet, a vita életrajz-voltát domborítja ki, míg a legáltalánosabb legenda (magyarul: olvasandó) az olvasmányjellegre utal. Az acta-típus a legkevésbé irodalmi, a vita a történetírással tart rokonságot, a szűkebb értelemben vett legenda viszont vagy a szent erényeinek példákkal illusztrált, katalógusszerű előadása, vagy pedig regényes, mesés elbeszélés. Közösen jellemzi azonban a legenda valamennyi változatát, hogy elsősorban típust ábrázol hősében, eszményt igyekszik felmutatni, s a tények, a példák mindehhez inkább csak illusztráló eszközök. Ez utóbbiak hitelessége e programszerűség következtében gyakran felette kétes, a valóságos eseteket vándormotívumok, bibliai elemek, toposzok is helyettesíthetik. A legendák forrásaiul egyaránt szolgálhattak közvetlen hiteles értesülések, szájhagyományok, írott történeti források és irodalmi példák.

Mondák, legendák Szent László Királyról

Mondák, legendák Szent László Királyról

Szent László királyunk (1077-1095), Béla király középső fia, édesapjuk halála után hercegi rangban egy ideig békében élt Salamon királlyal. Ebben az időben történt, hogy a pogány kunok áttörték a gyepüket, és a Meszesi-kapu felső részénél az országba törtek, s kegyetlenül végigprédálták az egész vidéket.. Kirabolták a Nyírséget, elmentek egészen Bihar városáig. Rengeteg férfit, asszonyt és állatot vittek magukkal. Ellenállás nélkül keltek át a Lapos patakon, a Szamos folyón, majd a zsákmánnyal elvonultak. De Salamon király, Géza és László herceg is összeszedték seregüket, és a kunok után indultak Gyorsan átkeltek a Meszesi-kapun, mielőtt még a kunok a hegyeket elérték volna.

Legenda magazin hírek
A Márton-nap története
A Márton-nap története A legenda szerint Szent Márton a Római Birodalom Pannónia tartományának Savaria nevű városában (mai Szombathely) látta meg a napvilágot 316-ban vagy 317-ben egy római tribunus (elöljáró) fiaként. A római császár katonájaként szolgáló Márton a franciaországi Amiens városában egy hideg téli estén odadta meleg köpenyének felét egy nélkülöző koldusnak. Aznap...
Európa istennő legendája
Európa istennő legendája Europé istennő, földrészünk szépséges névadója Ázsiából származik....
Szent Miklós eredeti legendája
Szent Miklós eredeti legendája Krisztus után 245-ben Kis-Ázsia-i Anatóliában, Patara városában született, egy...
Szent Erzsébet urolsó csodája

Szent Erzsébet urolsó csodája

Az öreg húzta a lábát. A bal pár centivel rövidebb volt a másiknál. Ez nem zavarta a járásban. Imbolyogva ment az utcán, mint a viharba került hajó. Az utcagyerekek csúfolódását meg se hallotta. Apja bölcs tanácsára egyik fülén be, a másikon ki. Alig tudta már felidézni apja arcát, olyan régen meghalt. Ha néha-napján tükörbe nézett, megállapította, hogy ő is ilyen lehetett. Ebben nem tévedett.

Szent Gellért élete és legendája

Szent Gellért élete és legendája

Budapesten, az Erzsébet-híddal szemben a régi Kelenhegy sziklái között áll Jankovics Gyula gyönyörű alkotása, az első magyar vértanunak, Szent Gellértnek hatalmas bronzszobra. A szobor magasra emelt jobbjában a szent keresztet tartja a magyarok városa fölé, hírdetvén ezzel, hogy a nemzet a kereszt jegyében született, és annak védelme alatt áll. Gellért volt a magyar nép első nagy térítője. Származását tekintve viszont nem magyar: az Itáliában született főpapot a véletlen hozta hazánkba.

Szent Gellért püspök nagy legendája

Szent Gellért püspök nagy legendája

Gellért velencei nemzetségéből, Velence városában, patrícius család palotájában született. Atyjának, mivel többi polgártársai kedvelték, és a város minden lakosa szerette, messze vidékekre elterjedt a jó híre. Feleséget pedig ugyanabból a városból vett: egy szüleitől istenfélelemre édesgetett, erkölcseivel ékeskedő, alamizsnáival és jó cselekedeteivel a többi nő fölé emelkedő lányt. Ez mindennap vagy maga, vagy más kisasszonyok útján az egyháznak gyertyákat vagy lámpásokat és más ajándékokat osztogatott. Atyja pedig, mivel gazdag ember volt, meg-meghívta a papokat, klerikusokat, barátait, szomszédjait és asztalánál fényesen megvendégelte őket.

Szent László legendák

Szent László legendák

Szent László pénze A kunok éppen Kolozsvárott támadtak, a magyarokazonban megfutamították az ellenséget. menekült a sok tar fejű kun, ki merre látott. A magyar vitézek meg utánuk, irtották a pogányokat. A kunok vezére cselt eszelt ki ekkor. Kibontotta az iszákját és a rabolt kincsekből marékszámra szórta az aranypénzt az őt üldöző magyarok elé. Ezt látva a többi kun is követte a vezért. Nem voltak restek a magyar vitézek, leugrottak a lóról és marékszámra szedték a kincseket. Senki sem törődött ekkor már a pogányok üldözésével. László király hiába bíztatta fiait a további harcra. A csengő arany szebben beszélt, nem hallgattak azok a királyi szóra. Szent László ekkor megint az Úrhoz fordult: - Uram, te segíts meg, hiszen éretted harcoltam! És íme, csoda történt ekkor. A monda szerint minden aranypénz kaviccsá változott. E vidéken e különös köveket a nép Szent László pénzének nevez.

Szent László pénze és legendája

Szent László pénze és legendája

Kedves legenda fűződik ezeknek az érméknek a kialakulásához, miszerint amit az lenni szokott hajdanán, menekültek a kunok, hegyen-völgyön át a László király csapatai elől, s talán kiszaladtak volna a világból, ha a kunok vezérének ördöngös gondolata nem támad. Egyszerre csak, mit gondolt, mit nem a kun vezér, szórni kezdte tarsolyából a zsákmányolt csengő aranyat, s ezüstöt, s intett a vitézeinek is, hogy csak hányják el azok is, ami pénzük van, majd meglátják, mi nagy haszna lesz ennek. Az ármányos vezér jól számított, mert a magyarok egyszeriben abbahagyták az üldözést, s mohón kezdték a szétszórt pénzt szedegetni.

Szent Margit legendája

Szent Margit legendája

I. Boldogságos szűz Szent Margit királyi nemes nemzetből származott. Kinek test szerint való atyja a magyaroknak negyedik Béla nevű király[a] vala. Ő [nagyatyja] is vala harmadik András király, Szent Erzsébet asszonynak atyja. Őneki egy méhben feküdt atyjafia vala ötödik István király. Az ő anyjának neve vala Mária, görög császárnak leánya.

Hirdetés
Szent Miklós élete, legendái, csodatételei

Szent Miklós élete, legendái, csodatételei

Krisztus után 245-ben Kis-Ázsiában, Patara városában született, egy gazdag család gyermekeként. Már gyermekkorában is történtek vele csodák. Alig kezdte el iskoláit, mikor Patara városában nagy járvány tört ki, és mint kisgyermek árvaságra jutott. Ezért a szüleitől örökölt hatalmas vagyonával érsek nagybátyjához Patara város kolostorába költözött. Az ő felügyelete mellett nevelkedett, s gyermekévei alatt megszerette a kolostori életet, majd iskoláinak befejeztével a papi hivatást választotta. Életét az emberiségnek és a gyerekek tanítására szentelte. Bárki kérte, mindig segített. Emberszeretete, segítőkészségének híre messze földre eljutott. Az emberek kezdték imáikba foglalni a nevét. 270-ben a Jeruzsálembe tartó zarándokúton történtek miatt a tengerészek védőszentjévé vált!

Szent Miklós eredeti legendája

Szent Miklós eredeti legendája

Krisztus után 245-ben Kis-Ázsia-i Anatóliában, Patara városában született, egy gazdag család gyermekeként. Már gyermekkorában is történtek vele csodák. Alig kezdte el iskoláit, mikor Patara városában nagy járvány tört ki, és mint kisgyermek, árvaságra jutott. Ezért a szüleitől örökölt hatalmas vagyonával Patara érsekéhez, (aki apja testvére volt,) a város kolostorába költözött. Az Ő felügyelete mellett nevelkedett, s gyermekévei alatt megszerette a kolostori életet, majd iskoláinak befejeztével a papi hivatást választotta. Életét az emberiségnek és a gyerekek tanítására szentelte. Bárki kérte, mindig segített. Ember szeretete, segítőkészségének híre messze földre eljutott. Az emberek kezdték imáikba foglalni a nevét. 270-ben Jeruzsálembe tartó zarándokuton történtek miatt a tengerészek védőszentjévé vált ! Zarándok utról visszafelé, betért imádkozni Anatólia fővárosába, Myra városba, ahol legendás körülmények között püspökké választották.

Szent Miklós legendák

Szent Miklós legendák

Sokan nem is tudják már, honnan ered a Mikulás. Felnőtt fejjel már csak arra emlékszünk, milyen érzés volt várni rá, majd örömmel meglesni, mit tett az olya nagy gonddal kifényesített csizmába. Mikulás valójában szent Miklós püspök volt, egy igazi szakállas öregember, aki életét a jócselekedeteknek szánta. Sok száz évvel ezelőtt élt. Nem fehérprémes bundában, hanem vörös palástban járta csendben a várost, s adakozott a szegényeknek- kinek mire volt szüksége.

Tuti menü