Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Ókor - legenda képes leírás - Legenda.tlap.hu
részletek »

Ókor - legenda - Legenda.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: legenda.tlap.hu » Ókor - legenda
Keresés
Találatok száma - 4 db
A középkori amazon-legenda

A középkori amazon-legenda

Az ókori eredetű harcos nők, az amazonok legendája mellett a keresztény középkorban más példák is voltak a harcos illetve hősies női magatartásra: az Ótestamentum hős nőalakjai, mint Judit, Eszter, Deborah vagy Jahel. A középkor folyamán szintén színre léptek olyan nők, akik harcosként, fegyverrel a kezükben, férfiruhában jelentek meg, mint például Jeanne d'Arc. Személyével kapcsolatosan a kortársak megítélése két nagyobb csoportra oszlott, elsősorban azzal összefüggésben, hogy magyarázatot találjanak a szokásos női szereptől, viselettől alapvetően eltérő viselkedésre és öltözködésre. Sokan az Úr küldöttjét látták benne, Franciaország megmentőjét, míg mások úgy vélték, hogy tisztátalan, sötét hatalmakkal állt szövetségben.

Kis mitológiai enciklopédia

Kis mitológiai enciklopédia

Zeus mint az 'istenek és emberek atyja' a legfőbb isten. De a görögség életében nem az ő kultusza, hanem Létótól származó fiáé, Phoibos Apollóné viszi a legnagyobb szerepet. Jellemzően jut ez kifejezésre mindannyiszor, mikor a keleti világgal kerül szembe. Igaz, hogy Homérosnál a trójaiak pártján áll, de Hérodotos, a 'történetírás atyja', Kroisos, a lyd király ajkára Apollón ilyen megjelölését adhatja már: 'a hellének istene'. Így, minden további jelző nélkül, csak Apollón nevezhető meg. Szentélye Delphoiban, hová mindenünnét elzarándokolnak a görögök, a Zeus tiszteletére rendezett olympiai játékokhoz hasonlóan a törzsekre, apró városállamokra tagolt görög nép egységének egyik hatásos biztosítéka. Apollón tisztelete minden görög törzs sajátja. Benne látták megtestesülve azt, ami meggyőződésük szerint a görögöt a 'barbártól' megkülönböztette : a szellem nemes szabadságát. Ennek a ragyogó tisztaságnak égi képe a nap, mely örök messzeségből, tüzes nyilak gyanánt szórja sugarait a földre.

Római regék és mondák

Római regék és mondák

Mikor több mint hétszáz évvel Róma alapítása után Titus Livius hozzáfogott a Tiberis partján épült város és a belőle kifejlődött római birodalom történetének megírásához, maga is úgy érezte, hogy mentségre szorulnak azok a csodákkal átszőtt hagyományok, amelyek a római történelem első századainak az előadását színezték.

Legenda magazin hírek
A Márton-nap története
A Márton-nap története A legenda szerint Szent Márton a Római Birodalom Pannónia tartományának Savaria nevű városában (mai Szombathely) látta meg a napvilágot 316-ban vagy 317-ben egy római tribunus (elöljáró) fiaként. A római császár katonájaként szolgáló Márton a franciaországi Amiens városában egy hideg téli estén odadta meleg köpenyének felét egy nélkülöző koldusnak. Aznap...
Európa istennő legendája
Európa istennő legendája Europé istennő, földrészünk szépséges névadója Ázsiából származik....
Szent Miklós eredeti legendája
Szent Miklós eredeti legendája Krisztus után 245-ben Kis-Ázsia-i Anatóliában, Patara városában született, egy...
Romulus és Remus legendája

Romulus és Remus legendája

Ők voltak az alábbi monda szerint Róma városának mesés alapítói: A test-vérbátyjára, Alba-Longa (latin város volt az Alba-tónál) királyára, Numitorra irigy Amulius megfosztván trónjától fivérét, Numitor leányát, Rea Silviát papnőnek tette meg s fiát egy vadászaton megölette. Rea azonban Mars istentől ikreket szült, amely a trónfosztó Amuliusban kegyetlen bosszút forralt. Ezért megparancsolta alattvalóinak, hogy az anyát és az ikreket vessék az akkor éppen túláradt Tiberisbe. A folyóisten azonban Reát megmentette, magához emelte és nejévé fogadta. Mivel a kiöntés miatt a szolgák a csecsemőkkel nem juthattak el a folyóhoz, az ikreket teknőbe tették s egy fügefa alatt hagyták a Palatinus-domb tövénél.

Tuti menü