Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Legenda linkgyűjtemény linkjeinek képes leírásai - keresés a linkek között
részletek »

Legenda képes leírás

Képes leírás

Itt vagy: legenda.tlap.hu » Képes leírás
Keresés
Találatok száma - 87 db
A bécsi Stephansdóm legendái

A bécsi Stephansdóm legendái

Réges-régen Jasomirgott Henrik, vadászatra indult. Egyszer csak megpillantott egy csodálatos szarvast. Amikor a szarvas észre vette az őrgrófot, megpróbált az erdő sűrűjébe menekülni. De Jasomirgott üldözni kezdte. De egy tisztáson elveszítette a szeme elől. Mivel az üldözés hosszabb ideig tartott, az őrgróf nagyon elfáradt. Álmos szemekkel pillantott a csodálatos városra Bécsre, és elhatározta, hogy egy fa alá fekszik egy kicsit kipihenni magát.

A Bermuda háromszög legendája

A Bermuda háromszög legendája

Számtalan hajó és repülőgép tűnt el nyom nélkül a rejtélyes Bermuda háromszögben. Még most sem, 57 évvel azután hogy 5 harci repülőgépnek veszett nyoma egy rutinfeladat közben, senki nem tudja pontosan, hogy mi okozta eltűnésüket. 57 évvel ezelőtt egy szép napon 5 hadi repülőgép szállt fel a Floridai bázisról a Flight 19 fedőnevű rutinfeladat végrehajtására. Sem a gépeket, sem a legénységet nem látták soha többé.

A brémai muzsikusok

A brémai muzsikusok

Egy embernek volt egyszer egy szamara. Hosszú évek óta hordta már szegény jószág a malomba a zsákokat, fogyton fogyott az ereje, egyre kevesebb hasznát lehetett venni. 'Minek abrakoljak tovább ilyen semmirevaló állatot?' - gondolta a gazdája, és elhatározta, hogy lebunkózza. A szamár azonban megneszelte, hogy valami készül ellene. Egy óvatlan pillanatban megszökött, és elindult Bréma felé. Úgy tervezte, majd ott beáll városi muzsikusnak. Amint ment, mendegélt, egyszer csak meglátott egy vadászkutyát. Ott hevert szegény az úton a porban, és lihegett, mintha halálra loholta volna magát.

Legenda magazin hírek
A Márton-nap története
A Márton-nap története A legenda szerint Szent Márton a Római Birodalom Pannónia tartományának Savaria nevű városában (mai Szombathely) látta meg a napvilágot 316-ban vagy 317-ben egy római tribunus (elöljáró) fiaként. A római császár katonájaként szolgáló Márton a franciaországi Amiens városában egy hideg téli estén odadta meleg köpenyének felét egy nélkülöző koldusnak. Aznap...
Európa istennő legendája
Európa istennő legendája Europé istennő, földrészünk szépséges névadója Ázsiából származik....
Szent Miklós eredeti legendája
Szent Miklós eredeti legendája Krisztus után 245-ben Kis-Ázsia-i Anatóliában, Patara városában született, egy...
A Drakula legenda

A Drakula legenda

A vámpírlegenda eredetére vonatkozó legfontosabb elképzelések vázlatos áttekintéséhez alapvető forrásként Fernand Jung-Claudius, Weil-Georg Seesslen: Der Horror-Film (Rolaff und Seesslen, München) című művét használtam. Kétségtelennek tűnik, hogy a vámpírmítosz eredete több korra és kultúrkörre vezethető vissza, de szinte valamennyi természeti nép mondavilágában fellelhető, sok esetben állatszerű lényként ábrázolva a vámpírt.

A Grál legendák

A Grál legendák

Montsalvat, a Grál-vár. A legendák arról mesélnek, hogy a Grál-lovagok Rendje, a Grál őrzői ott honoltak. Akárcsak Artúr király és lovagjai, ők is egy kerek-asztalt alkottak. Amikor összegyűltek, és a Grált a terembe hozták, valamennyiüket csodás táplálék töltötte el. Pusztán azáltal, hogy a Grálra pillantottak, örök ifjúságot nyertek.

A Grál-legendák eredete és értelme

A Grál-legendák eredete és értelme

A legendák szerint a Grál az a kehely, amelyet Krisztus az Utolsó vacsorán használt. Azt mondják, hogy Arimathiai Józsefé volt, és - a hagyomány szerint - ebben fogta fel a Megváltó vérét. A csodatevő Szent Grál motívuma világszerte megtalálható gondolat.

A hamelni patkányfogó

A hamelni patkányfogó

Az egyes változatok egyetértenek abban, hogy 1284 júniusában a patkányoktól hemzsegő Hameln városába egy köpönyeges idegen érkezett, aki egy bizonyos pénzért elvállalta, hogy megszabadítja a várost a patkányoktól. Bűvös erejű sípjával a Weser folyóba csalogatta az állatokat, de a bérét megtagadták tőle.

A Hévízi-tó legendája

A Hévízi-tó legendája

Valamikor az ősidőkben egy keresztény dajka Szűz Máriához imádkozott, hogy a rábízott, lebénult gyermeket gyógyítsa meg. A Szent Szűznél a könyörgés meghallgatásra talált, és a mélyből egy forrást fakasztott. A feltörő tó meleg vizétől és a gőzölgő iszaptól az addig beteges, csenevész gyermek nem csak felgyógyult, de daliás ifjúvá cseperedett, aki Flavius Theodosius néven vált kelet-római császárrá.

A középkori amazon-legenda

A középkori amazon-legenda

Az ókori eredetű harcos nők, az amazonok legendája mellett a keresztény középkorban más példák is voltak a harcos illetve hősies női magatartásra: az Ótestamentum hős nőalakjai, mint Judit, Eszter, Deborah vagy Jahel. A középkor folyamán szintén színre léptek olyan nők, akik harcosként, fegyverrel a kezükben, férfiruhában jelentek meg, mint például Jeanne d'Arc. Személyével kapcsolatosan a kortársak megítélése két nagyobb csoportra oszlott, elsősorban azzal összefüggésben, hogy magyarázatot találjanak a szokásos női szereptől, viselettől alapvetően eltérő viselkedésre és öltözködésre. Sokan az Úr küldöttjét látták benne, Franciaország megmentőjét, míg mások úgy vélték, hogy tisztátalan, sötét hatalmakkal állt szövetségben.

Hirdetés
A legenda fogalma

A legenda fogalma

A legenda tárgya vallásilag fontos személy, hely vagy időszak lehet. Az epikai műfajok közül a monda áll hozzá a legközelebb, de sok formai vagy tematikus rokonság ismerhető fel egyfelől a legenda és a mese között is. Tartalmát tekintve általában valamely szent életének leírása, melyben nagy jelentőséget kapnak a csodatételek. Legfőbb célja a példaadás, a lelki épülés szolgálata.

A legenda műfajáról általában

A legenda műfajáról általában

A legenda elnevezés eredete a latin olvasni (legere) igéből származik, és szó szerint olvasmányt, elolvasandó dolgot jelent. A műfaj alapját azok az iratok képezték, amelyek a katolikus egyházban a szentté avatást szolgálták. Ezek az iratok elsődlegesen arra voltak hivatottak, hogy bebizonyítsák: az illető személy valóban méltó arra, hogy az egyház szentként tisztelje. Mindebből adódóan a legenda műfaja kifejezetten egyházi műfajnak tekinthető.

A lévai vár legendája

A lévai vár legendája

A lévai vár a város legjelentősebb történelmi épülete. A XIII. században épült, s a régmúlt időknek állít emléket. Az várral kapcsolatos első írásos adatok 1318-ból származnak. A Selmeci-hegyek sziklanyúlványaira épített, s mocsarakkal körülvett vár stratégiailag a legjobban védhető végvárak közé tartozott. A vár első ismert ura Csák Máté volt. Halála után Károly Róbert király tulajdonába került, aki később a várat és a hozzá tartozó uradalmat feleségének, Erzsébetnek ajándékozta.

A Loch Ness-i szörny rejtélye

A Loch Ness-i szörny rejtélye

Rengeteg monda és legenda kering a világban manókról, tündérekről, sárkányokról, szörnyekről és egyéb csodás vagy hihetetlennek tűnő eseményekről. Vajon mennyi ezeknek a valóságalapja? Hihetünk-e a Loch Ness-i szörny rejtélyének, vagy egyszerű kitaláció az egész?

A lovag, a püspök és Magyarország patrónusa: Szent Márton

A lovag, a püspök és Magyarország patrónusa: Szent Márton

Ekkor jött el az újbor megkóstolásának és a lúdvágásnak az ideje. Szent Márton azonban nemcsak az egyházban és a hétköznapokban kapott fontos szerepet, hanem a magyar királyok környezetében is.

A magyar szentek legendái

A magyar szentek legendái

A legenda hagyományos egyházi műfaja hármas feladatnak tesz eleget: bizonyítékul szolgál a 'szent' csodáira; megörökíti életük eseményeit; nevelő célzatú, kegyes olvasmányt szolgáltat. Ennek megfelelően elnevezései is gyakran különbözők: az acta a jegyzőkönyvszerűségre emlékeztet, a vita életrajz-voltát domborítja ki, míg a legáltalánosabb legenda (magyarul: olvasandó) az olvasmányjellegre utal. Az acta-típus a legkevésbé irodalmi, a vita a történetírással tart rokonságot, a szűkebb értelemben vett legenda viszont vagy a szent erényeinek példákkal illusztrált, katalógusszerű előadása, vagy pedig regényes, mesés elbeszélés. Közösen jellemzi azonban a legenda valamennyi változatát, hogy elsősorban típust ábrázol hősében, eszményt igyekszik felmutatni, s a tények, a példák mindehhez inkább csak illusztráló eszközök. Ez utóbbiak hitelessége e programszerűség következtében gyakran felette kétes, a valóságos eseteket vándormotívumok, bibliai elemek, toposzok is helyettesíthetik. A legendák forrásaiul egyaránt szolgálhattak közvetlen hiteles értesülések, szájhagyományok, írott történeti források és irodalmi példák.

A Mary Celeste legendája

A Mary Celeste legendája

1872. december 5-én a Dei Gratias nevű hajó, Morehouse kapitány irányításával úgy 600 mérföldre lehetett Portugália partjaitól, amikor összefutott a Mary Celeste-tel, amely kifeszített vitorlákkal, látszólag céltalanul szelte a vizet. Mivel a Mary Celeste nem felelt a Dei Gratias-ról leadott jelzésekre, Morehouse kapitány átküldte három emberét, akik érdekes módon egy árva lelket sem találtak a hajón, amelyről a mentőcsónakok is hiányoztak.

A Szent Miklós legenda - honnét is jött a Mikulás?

A Szent Miklós legenda - honnét is jött a Mikulás?

Krisztus után 245-ben a Kis-Ázsia-i Anatóliában, Patara városában született Nikolas, egy gazdag család gyermekeként. A szüleitől hatalmas vagyont örökölt Szent Miklós püspök messze földön híres volt az emberek iránti szeretetéről és segítőkészségéről. Szülővárosa utcáin beszélgetett az arra járókkal, meghallgatta gondjaikat, és minden pénzét a nép megsegítésére fordította.

Tuti menü